I Sverige har vi stora universitetssjukhus där man bedriver så kallad regionsjukvård där man praktiserar både patientvård och världsledande forskning. De stora universitetssjukhusen är specialiserade på avancerad sjukvård för både vanliga och mer ovanliga diagnoser. Utöver de stora universitetssjukhusen har vi länssjukhusen och de mindre sjukhusen inom primärvården. Sveriges universitetssjukhus och deras