Offentlig kontra privat vård

Den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige rankas som en av de bästa i världen. Du kanske därför undrar under vilka omständigheter du skulle välja ett privat alternativ? När du väljer privat sjukvård har du i regel fler valmöjligheter för vilken typ av vård du erbjuds. Detta inkluderar saker som att välja vem som ska vårda dig och att välja typ av behandling för ditt tillstånd.

Jämfört med offentlig sjukvård har den privata vanligtvis en större sannolikhet att erbjuda bekvämligheter, inte minst kortare väntetider och ett privat rum. Privata alternativ ger också utrymme för lite mer kreativitet och specialinriktningar, se bara på Ljungsjöberg som brinner för att skapa förändring. De är specialiserade på att behandla alkohol- och drogproblem, spelberoende, stress samt medberoende på arbetsplatsen. Dessutom arbetar de enligt den så kallade strukturerade modellen Behaviour Change Management som består av centrala inslag som mål, uppföljning, rådgivning, utbildning och kommunikation.

Å andra sidan erbjuder offentlig hälso- och sjukvård andra fördelar som kan vara lätta att underskatta. Läs vidare för att se närmare på fördelarna med båda alternativen för att själv avgöra vad som är bäst.

5 fördelar med privat sjukvård

Den offentliga sjukvården i Sverige garanterar att patienter får träffa en specialist inom 90 dagar efter en remiss. Det är framförallt på denna punkt som privata alternativ har stora fördelar eftersom vården kan erbjudas utan dröjsmål. Ytterligare fördelar med privat sjukvård är följande:

  • Ger människor större valfrihet.
  • Är inte begränsad av en offentlig budget som begränsar tillgången till kostsamma behandlingar.
  • Har incitament för att erbjuda bättre service än offentliga alternativ.
  • Lättar på efterfrågan av sjukvård hos den åldrande befolkningen som snabbt ökar i samhället. Med privata alternativ belastas den offentliga sjukvården mindre och möjliggör på så sätt lägre skatter.
  • Har en lägre omsättning av personal som i resulterar i en bättre dedikation och vårdkonsistens till patienterna.

Offentlig sjukvård vid nödsituationer

Vid allvarliga och akuta fall är offentlig sjukvård alltid det första och bästa valet. Det är också en nödvändighet eftersom ambulansen är på plats inom några minuter, det vill säga tiden som kan vara avgörande för att rädda en människas liv. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och för vem som helst, oavsett om personen är rik eller fattig. Avgiften ligger på endast omkring 400 kronor. Utöver denna viktiga del har offentlig sjukvård följande fördelar:

  • Fokuserar inte på vinster och personal behöver inte ekonomiska incitament för att göra bra jobb.
  • Gör att alla får tillgång till sjukvård oavsett socioekonomisk status.
  • Fungerar inte som en fri marknad där kvaliteten är beroende av vad patienten betalar.

I slutändan är valet ditt när det kommer till att välja mellan privat och offentlig sjukvård. Att vara informerad om fördelarna och nackdelarna med båda alternativen gör det lättare att fatta bättre beslut. Välj därför det lämpligaste alternativet baserat på dina behov.