Södersjukhuset

Södersjukhuset är ett akutsjukhus som är beläget på Södermalm, i centrala Stockholm. Kortnamnet är SÖS. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform sedan 2001/2002. Ett bolag som ägs av Stockholms läns landsting.  som Byggnaden uppfördes och utrustades under andra världskriget. I Stockholms kommun finns två akutsjukhus varav SÖS är det största.

 

Nordens största sjukhus
Under åren 1937-1944 uppfördes Södersjukhusets byggnad. 1944, då det stod färdigt, var det Nordens största sjukhus.

 

Om- och tillbyggnader
Under årens lopp har ett antal om- och tillbyggnader gjorts till den ursprungliga sjukhusbyggnaden. Som exempel kan nämnas de nybyggnationer som skedde på 1950-talet vilka avsåg ett vårdhem öster om själva huvudbyggnaden. Under åren 2000-2003 återskapades den ursprungliga söderfasaden och huvudentrén flyttades till sitt ursprungliga läge efter en omfattande renovering. Man gjorde även en ny, glasad entrébyggnad som placerades framför fasaden. Därtill byggdes en rymlig entréhall som innehåller ett apotek, reception, en restaurang och ett café. Här byggdes och invigdes också Europas mest moderna centrum för bilddiagnostik samtidigt med den omfattande renoveringen. SÖS var också det första sjukhuset i Sverige som har en akutmottagning för våldtagna kvinnor. Densamma invigdes år 2005. Om man själv vill renovera hemma kan man hitta badrumsinredning på Buildor.se.Södersjukhuset 2

 

Den största akutmottagningen
SÖS hade 1994 norra Europas största akutmottagning. Cirka 100 000 besök per år registrerades och man hade 200 000 vårddagar per år. Då det gäller antalet patientbesök räknades mottagningen år 2006 som Nordens största. För det fall man lider av måttligt illamående, ska man kontakta annan vårdgivare än akutmottagningen på ett sjukhus.

 

Klinisk forskning
Inom ramen för verksamheten på Södersjukhuset, bedrivs klinisk forskning framförallt gäller den folksjukdomar. Inom verksamheten utbildas allt från blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra vårdstudenter. Man äger även ett flertal bostadshus som avses hyras ut till personalen.

 

SÖS och personalen
Att döma av den här videon förs det en bra personalpolitik på SÖS. Här verkar personalen stanna och göra karriär, efter det att de erhållit sin första anställning efter avslutat utbildning.