0

När estetisk vård kan bli statligt finansierad

Normalt sett så måste estetisk vård finansieras av dig själv medan akutoperationer och operationer som tar bort svårigheter i vardagen finansieras av staten. Men vissa estetiska operationer kan faktiskt finansieras av staten. Vilka är dessa? Vi ger dig exempel här. Om du till exempel lider av för små bröst och vill göra

0

Skönhetsoperationer

Skönhetsoperationer eller plastikkirurgi är inte något nytt utan har förekommit ända sedan antika Indien. Dagens operationer är dock betydligt mer avancerade genom modern medicin. Plastikkirurgin står dock inte stilla och fortsätter att utveckla nya behandlingsmetoder i snabb takt. Till stor del beror det på att plastikkirurgin är metodstyrd samt saknar begränsningar till

0

Våra mest kända sjukhus i Sverige

I Sverige har vi stora universitetssjukhus där man bedriver så kallad regionsjukvård där man praktiserar både patientvård och världsledande forskning. De stora universitetssjukhusen är specialiserade på avancerad sjukvård för både vanliga och mer ovanliga diagnoser. Utöver de stora universitetssjukhusen har vi länssjukhusen och de mindre sjukhusen inom primärvården. Sveriges universitetssjukhus och deras

0

Offentlig kontra privat vård

Den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige rankas som en av de bästa i världen. Du kanske därför undrar under vilka omständigheter du skulle välja ett privat alternativ? När du väljer privat sjukvård har du i regel fler valmöjligheter för vilken typ av vård du erbjuds. Detta inkluderar saker som att välja

0

Presentabelt utseende inom sjukvården

En persons fysiska utseende är viktigare än vad många tror. Faktum är att utseendet är det första människor bedömer automatiskt när de får se en ny person för första gången. Även om det är fel att vara dömande så är sanningen att vi alla påverkas av första intrycket och utseendet som presenteras

0

Serafimerlasarettet – Sveriges äldsta sjukhus

Det har alltid funnits vård och omvårdnad i Sverige men standarden och kunskapen har varierat. Innan lasaretten gjorde entré fanns hospital, vilket kan sägas vara inrättningar inriktade på livsuppehållande åtgärder. Lasaretten började att, i bästa fall,, botade patienterna eller gav åtminstone lindring. Sveriges äldsta sjukhus Sveriges äldsta allmänna sjukhus är Akademiska sjukhuset

0

Hur arbetar sjukhus med artrosbehandligar?

Artros är en vanligt förekommande sjukdom som i stort sett alla sjukhus behandlar. Behandlingarna kan falla under olika avdelningar och det finns specialister som hjälper till med den behandling patienten behöver. Artros är en form av reumatisk ledsjukdom som ofta orsakar stor smärta och stora besvär. Vissa sjukhus som Karolinska Universitetssjukhuset forskar

0

Universitetssjukhuset Örebro

Universitetssjukhuset Örebro ligger i den östra delen av staden och är en av regionens största arbetsplatser. Sjukhuset, som brukar förkortas USÖ, har över 3 500 anställda och ingår i region Örebros läns verksamhet. Totalt huserar 32 kliniker under USÖ:s tak, till exempel lungkliniken, onkologiska kliniken och barn- och ungdomskliniken. Sjukhuset satsar framför

0

Sjukhus i Sverige som forskar inom artros

I Sverige finns idag sju större regionsjukhus och runt 70 länssjukhus och länsdelssjukhus. Av dessa finns ett antal universitetssjukhus där det bedrivs forskning och utbildning. Dessa har ofta tätt samarbete med olika universitet i Sverige. Bland de sjukhus som bedriver forskning i samarbete med universitet är Örebros Universitetssjukhus som samarbetar och utbildar

0

Falu lasarett

Falu lasarett är Dalarnas största sjukhus och det första sjukhuset för akutvård i Sverige. Det här inlägget kommer att handla om vad som utmärker Falu lasarett och vad medier skriver om sjukhuset. Falu lasaretts historik Det kanske förvånar många att just Falu lasarett är Sveriges första akutsjukhus, men med tanke på vad