Skönhetsoperationer

Skönhetsoperationer eller plastikkirurgi är inte något nytt utan har förekommit ända sedan antika Indien. Dagens operationer är dock betydligt mer avancerade genom modern medicin. Plastikkirurgin står dock inte stilla och fortsätter att utveckla nya behandlingsmetoder i snabb takt. Till stor del beror det på att plastikkirurgin är metodstyrd samt saknar begränsningar till specifika patientgrupper. Några de nyare metoderna som används inom plastikkirurgin är bland annat vävnadsodling samt mikrokirurgi.

Historia

Det är dokumenterat att plastikkirurgi utövades i antika Indien. På den tiden var ett vanligt straff att hugga av näsan vilket ledde till att man började rekonstruerade näsor. Den moderna plastikkirurgin startade sin utveckling under början av 1900-talet och utgick från rekonstruktiv kirurgi. Tekniker utvecklades för att hjälpa offer från andra världskriget vilket ledde till att plastikkirurgin fick sitt genombrott i vården. Kirurgi på barn som lider av bland annat gomspalter har ytterligare drivit plastikkirurgin framåt. Själva ordet plastikkirurgi kommer från grekiskans ”plastikos” som betyder forma eller skapa.

Privat plastikkirurgi

Det är mycket svårt att idag få operationer betalade av landstinget när de handlar om att förbättra ett utseende. Givetvis är det upp till var och en att försöka men chansen att få en ren skönhetsoperation beviljad är mycket liten. Många personer önskar idag att genomgå plastikoperation för att förbättra sitt utseende. För de flesta är det viktigt att genomgå en operation eftersom de känner att deras utseende påverkar deras psykiska välmående och självkänsla negativt. Privata plastikkirurger ger möjlighet att kunna få ett utseende åtgärdat och Akademikliniken är en av Sveriges absolut bästa kliniker. Akademikliniken erbjuder idag modern och säker näsplastik och näsoperation med 3D-simulering. Det innebär att du kommer att kunna se resultatet av operationen innan ingreppet görs. Det vanligaste ingreppet är näsplastik vilket bland annat kan innebära att minska storleken på näsan eller borttagning av en puckel från näsryggen. Akademikliniken utför även funktionella näsoperationer för att förbättra andningen. Samtliga kirurger hos Akademikliniken är utbildade plastikkirurger.

Rekonstruktiv plastikkirurgi

De bästa sjukhusen i Sverige utför plastikkirurgi. Här handlar det dock i första hand om rekonstruktiv plastikkirurgi för att åtgärda förvärvade eller medfödda defekter. Syftet är att återställa ett utseende samt funktionalitet. Det kan handla om att patienten behöver rekonstruktion efter tumörsjukdom, lider av missbildningar eller svåra skador på kroppen som exempelvis brännskador. Numera ingår även så kallad könskorrigering samt bröstförminskning. För att beviljas bröstförminskning i den offentliga vården behöver patienten visa att hon lider av belastningssymtom som exempelvis nack-, rygg- samt bröstsmärtor. Den offentliga sjukvården utför inte några ingrepp som är skönhetsrelaterade.

Skador som behandlas

Arbetet på sjukhusens plastikkirurgimottagning handlar om att behandla skador och missbildningar så att drabbade patienter kan få en bättre livskvalitet. All vård är kvalitetssäkrad med fokus på trygghet samt respekt för patienten. Den rekonstruktiva plastikkirurgin omfattar bland annat hudtumörer, bröstrekonstruktion med eget material från kroppen, bröstförminskning, tumörer och kärlmissbildningar, ansiktsförlamning, rekonstruktion av ytteröra, gomspalt, rekonstruktion av trycksår samt bäckenbotten, hudöverskott efter viktnedgång, brännskador, fettomvandlat lymfödem, ögonlock, mjukdelsskador på ben och armar, rekonstruktion för hals och näsa, samt avvikelser och könsmissbildningar på män eller kvinnor. Sjukhusens specialiserade kirurgimottagning har på senare år tyvärr fått ta emot patienter som utfört misslyckade plastikoperationer utomlands med ibland katastrofala resultat och som behöver genomgå rekonstruktiv plastikkirurgi.