Du är här

Hem

 

Välkommen till Vårdalinstitutet!

 

- en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård- och omsorgsområdet i nära samverkan mellan universiteten och huvudmännen för vård och omsorg.

 


 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

 

Vetenskapsrådet satsar 15 miljoner kronor för att skapa en ny, nationell forskarskola om åldrande och hälsa. Anslaget är fördelat på tre år, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning. Professor Susanne Iwarsson vid Lunds universitet har blivit utsedd till forskarskolans koordinator. Professor Gerd Ahlström, chef för Vårdalinstitutet, är biträdande koordinator.

 

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitets hemsida.

 

Nationella forskarskolan

 


 

 

Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research

 

The Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research is taking place in Turku, Finland, 12-13 November 2014. This event will bring together PhD candidates in health sciences from all Nordic countries (Finland, Sweden, Denmark, Iceland, Norway).

 

Read more

Nyheter

2014-11-13
Ansök nu om anslutning till forskarskolan SWEAH

2014-09-29
Många riskfaktorer för fallolyckor bland äldre

2014-09-11
Studie om stärkande samtal i barndiabetesvården

2014-09-05
Slutrapport om Uppdrag Kunskap

2014-08-28
Jimmie Kristensson förordnad till docent


 

Vårdalinstitutets verksamhet innehåller fyra komponenter:

  

- Forskning

- Utbildning på forskarnivå

- Utbildning på postdoktoral nivå

- Dialog om och förmedling av vetenskaplig kunskap av relevans för vård och omsorg - särskilt via IKT (Informations- och kommunikationsteknik), tematiska rum, studiecirkelverksamhet och konferenser med tyngdpunkt på möten mellan forskare och användare av kunskapen.

Institutet finansieras av Lunds och Göteborgs universitet, Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i Skåne och VästKom.