Du är här

Hem

 

God Jul & Gott Nytt År önskar Vårdalinstitutet

 

- en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård- och omsorgsområdet i nära samverkan mellan universiteten och huvudmännen för vård och omsorg.

 


 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

 

Vetenskapsrådet satsar 15 miljoner kronor för att skapa en ny, nationell forskarskola om åldrande och hälsa. Anslaget är fördelat på tre år, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning. Professor Susanne Iwarsson vid Lunds universitet har blivit utsedd till forskarskolans koordinator. Professor Gerd Ahlström, chef för Vårdalinstitutet, är biträdande koordinator.

 

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitets hemsida.

 

Nationella forskarskolan

 


 

 

Nyheter

2014-12-15
Lina Magnusson ny forskare vid Vårdalinstitutet

2014-12-12
Vårdalinstitutets verksamhetsberättelse för perioden 2012 - 2014

2014-12-02
Kristofer Hansson antagen som docent

2014-11-13
Ansök nu om anslutning till forskarskolan SWEAH

2014-09-29
Många riskfaktorer för fallolyckor bland äldre


 

Vårdalinstitutets verksamhet innehåller fyra komponenter:

  

- Forskning

- Utbildning på forskarnivå

- Utbildning på postdoktoral nivå

- Dialog om och förmedling av vetenskaplig kunskap av relevans för vård och omsorg - särskilt via IKT (Informations- och kommunikationsteknik), tematiska rum, studiecirkelverksamhet och konferenser med tyngdpunkt på möten mellan forskare och användare av kunskapen.

Institutet finansieras av Lunds och Göteborgs universitet, Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i Skåne och VästKom.