Serafimerlasarettet – Sveriges äldsta sjukhus

Det har alltid funnits vård och omvårdnad i Sverige men standarden och kunskapen har varierat. Innan lasaretten gjorde entré fanns hospital, vilket kan sägas vara inrättningar inriktade på livsuppehållande åtgärder. Lasaretten började att, i bästa fall,, botade patienterna eller gav åtminstone lindring.

Sveriges äldsta sjukhus

Sveriges äldsta allmänna sjukhus är Akademiska sjukhuset i Uppsala, grundat år 1708, men många anser, av olika anledningar, att Serafimerlasarettet (också känt som Serafen) i Stockholm var först. Serafen öppnade i oktober 1752 och var Stockholms första moderna sjukhus. Serafimerlasarettet, som ursprungligen drevs av Serafimerorden, hade då det öppnade åtta sängar med plats för 15 patienter.

Brist på sjukhus och läkare

Då Serafimerlasarettet öppnade rådde det stor brist på såväl sjukhus som läkare över hela Sverige och standarden på de sjukhus som fanns var låg. Ett exempel på den låga standarden är Örebro sjukhus där man år 1789 övervägde att skicka hem de inskrivna patienterna över vintern då man fruktade att de skulle frysa ihjäl om de stannade kvar.

Serafimerlasarettet hade därför stort ansvar i den undervisning och forskning som sjukhuset bedrev; samtidigt som studenterna arbetade studerade de och, bland annat, kunde barnmorskor här få sin examen. En av de sjukdomar som det forskats allra mest kring genom tiderna är cancer och på Serafen verkade Gösta Forsell som föreståndare för den kirurgiska klinikens röntgeninstitut. Idag överlever många cancer men förr, om du till exempel fick bröstcancer, var sannolikheten hög att du skulle dö. När man började bota bröstcancer togs förr hela brösten bort men man har idag lärt sig att bota även om bara en liten del av bröstet bortopereras. En följdsjukdom för dem som överlever är depression och den orsakas inte bara av sjukdomen utan också av att många inte längre känner sig som kvinnor då delar av, eller hela, bröstet tagits bort. Idag finns ypperliga implantat att tillgå och många klinker använder sig av https://motiva.health/se/ som levererar högklassiga produkter. Bland annat Sofiahemmet i Stockholm använder sig av Motivas implantat. Sjukvården har kommit långt i att bota bröstcancer men också att ta hand om följdsjukdomar.

Ombyggnation

Serafen var, som nämnts, oerhört modernt då det öppnade men så småningom ansågs det vara ett av de sämre i Sverige, framför allt i fråga om uppvärmning, inredning och ventilation. Tack vare statliga bidrag kunde sjukhuset byggas om, byggas till och moderniseras. Den gamla malmgården fick ge vika för en ny, större byggnad i rött tegel där man också lät bygga en kvinnoklinik, en klinik för ögonsjukdomar, en polioklinik och byggnader för tvätt och bad.

Karolinska och Huddinge tar över

Staten övertog Serafimerlasarettet 1937 och lät stänga ned det år 1980 tack vare att sjukhuset var för litet och hade förlorat sin ställning som undervisnings- och forskningsverksamhet i och med öppnandet av Karolinska sjukhuset, 1940, och Huddinge sjukhus, 1972. Serafen används idag som kvartersakut.