Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset ligger i Uppsala, och är ett universitetssjukhus. Sjukhuset har anor ända sedan 1666, då Olof Rudbeck den äldre för första gången kom med ett förslag på att man skulle inrätta ett så kallat nosoconium academicum, ett akademiskt sjukhus, i andlutning till universitetet. Detta förslag rann ut i sanden, men knappt ett halvt århundrade senare tog professor Lars Roberg år 1700 saken i egna händer, och inrättade en poliklinik knuten till den medicinska fakulteten. Innan dess hade det inte funnits något sjukhus i anslutning till läkarutbildningarna vid universitetet. År 1708 köpte således universitetet en byggnad där denna poliklinik kunde inhysas. Till en början gjorde dock otillräckliga finanser att sjukhusets drift var mycket oregelbunden, och låg nere under långa perioder. Det var först under Robergs efterträdares tid (Nils Rosén von Rosenstein, som tillträdde 1742) som sjukhuset började byggas och dess verksamhet utvecklas. År 1815 kom för första gången förslaget att Akademiska sjukhuset skulle slås ihop med länslasarettet, men det skulle dröja lång tid innan det faktiskt blev verklighet. År 1857 skedde dock till slut sammanslagningen, och organisationen för dagens sjukhus var därmed klar.Uppsala_plate_2_from_NF_30_(1920)_-_University_hospital

Dagens sjukhus, rent fysiskt, stod klart år 1867. Byggnaden i fyra våningar var då det modernaste sjukhuset i Norden, och sedan dess har både verksamheten och byggnaden utökats markant. Man har till exempel byggt till för att skapa rum för en ekonomiavdelning, en gynekologisk klinik, en oftalmiatrisk klinik, en obstretisk klinik, en isoleringsavdelning och en klinik för bröstsjukdomar. Sjukhuset ägs numera av Uppsala läns landsting, och idag har sjukhuset drygt 1 100 vårdplatser, vilket kan jämföras med de 6 vårdplatser som fanns på 1750-talet.

I Sverige har vi förmånen att ha tillgång till vård och dyra operationer, till exempel på Akademiska sjukhuset, även om vi inte har en sjukvårdsförsäkring eller om vi inte har konton fulla med pengar. Ibland drabbas man dock av en sjukdom eller åkomma som är så ovanlig att man måste söka hjälp från specialister i andra länder, och då kan sjukvården bli mycket dyr. Om du skulle råka ut för det värsta, och hamna i en sådan situation, kan du ansöka om att låna pengar på Advisa.