Våra mest kända sjukhus i Sverige

I Sverige har vi stora universitetssjukhus där man bedriver så kallad regionsjukvård där man praktiserar både patientvård och världsledande forskning. De stora universitetssjukhusen är specialiserade på avancerad sjukvård för både vanliga och mer ovanliga diagnoser. Utöver de stora universitetssjukhusen har vi länssjukhusen och de mindre sjukhusen inom primärvården.

Sveriges universitetssjukhus och deras funktioner

Idag är Sverige är världsledande inom sjukvård och vi bedriver banbrytande forskning inom sjukvården. En av de mest kända universitetssjukhusen i Sverige som bedriver en mängd forskning är Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska sjukhuset i Stockholm ligger både i Solna och Huddinge. Solnas sektion har byggt ut det så kallade Nya Karolinska i Solna med toppmoderna lokaler och med bland annat nya satsningar på artificiell intelligens inom sjukvården. Karolinska sjukhuset är en av de främsta som satsar på denna avancerade teknik då man kan förbättra och säkra sjukvården avsevärt. Man satsar stort på teknisk utveckling och är uppdaterade med de senaste metoderna på Karolinska sjukhuset. Man har även avdelningar och mottagningar som är specialiserade på sällsynta diagnoser och tillstånd. Som patient ska man kunna känna sig trygg med den vård som erbjuds på Karolinska Universitetssjukhuset med kompetenta läkare och toppmodern utrustning.

Har man legat på sjukhus kan man vara trött och behöva unna sig något exklusivt eller fint. En sjukhusmiljö kan efter lång vistelse skapa en ofräsch känsla oavsett hur fin service och vård man har fått. Då kan man till exempel unna sig köpa en exklusiv och väldoftande Armani parfym så att man känner sig fräsch igen. Några andra av våra mest kända sjukhus som räknas till universitetssjukhus är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Örebro och resterande universitetssjukhus i Skåne, Linköping och Umeå.

Mellanstora länssjukhus

I Sverige har vi även mellanstora sjukhus och det är ett fyrtiotal sådana sjukhus spridda över landet. Södersjukhuset är ett bra exempel på ett mellanstort sjukhus. Södersjukhuset behandlar mer avancerade tillstånd då det räknas som ett akutsjukhus med mer resurser. Länsdelssjukhusen bedriver slutenvård och har enklare funktioner med bland annat kortare behandlingstider. Många länsdelssjukhus har mottagningar för diagnoser som är lätta att behandla. Till dessa sjukhus räknas bland annat Danderyds sjukhus, Lasarettet i Ystad, Centrallasarettet i Växjö samt en rad andra mellanstora sjukhus som kan bidra med en god primärvård för vanliga åkommor.

Till de lite mindre sjukhusen räknas bland annat S:t Görans sjukhus , Bollnäs sjukhus, Norrtälje sjukhus eller till exempel Lasarettet i Motala. De mindre sjukhusen bedriver, precis som de mellanstora, enklare sjukvård som inte kräver stora resurser. Man kan utföra mindre operationer där det inte krävs en längre vårdtid samt att det finns mottagningar för diagnoser som är lätta att behandla.