Lunds universitetssjukhus

Lunds universitetssjukhus har anor sedan 1768 och är ett av de äldsta sjukhusen i Sverige. Strax före första världskriget förde man ihop alla byggnader som man hade byggt till dess och skapade ett sammanhängande komplex som finns kvar idag. På 40-och 50-talet byggde man ett barnsjukhus och sedan också ”Blocket” som är Lunds högsta byggnad. Blocket invigdes år 1968. Sedan 70-talet har fler tillbyggnader och ombyggnader skett. Innan 2010 var Lunds universitetssjukhus ett regionsjukhus men efter det slogs det ihop med universitetssjukhuset i Malmö och går nu under namnet Skånes universitetssjukhus.

Klättrare på Lunds universitetssjukhus

För att få rena och fina fönster på Lunds universitetssjukhus anlitar man experter på området. Reparbetare från Klätterservice ser till att jobbet blir gjort på ett säkert sätt. klättrare tvättar Lunds universitetssjukhus genom att systematiskt arbeta sig nedför byggnaden. De är utrustade med högtryckstvättar som gör att fönsterna blir rena. Anton Torsholm, VD på Klätterservice, säger att omgivningen påverkas på ett minimalt sätt eftersom de använder sig av rep när de tar sig nerför byggnaden. Av säkerhetsskäl spärrar de alltid av området nedanför, men förutom det tar de ingen plats. Rengöringen sker med vanligt varmt vatten som är tillräckligt för att få bort påväxter på huset.

Universitetssjukhus i Skåne

Skånes universitetssjukhus, SUS, består av en sammanslagning av universitetssjukhusen i Malmö och Lund. SUS är Sveriges tredje största sjukhus och här ges specialistvård inom fyra områden. På sjukhuset undervisas och handleds studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning där. Personalen på sjukhuset arbetar förebyggande med hälsofrämjande metoder därför har de en hälsoenhet som ger patienter goda råd både före och efter en eventuell behandling eller operation. 11 300 personer är anställda på sjukhuset inom 100 olika yrkeskategorier. För att kallas ett universitetssjukhus ska det finnas vård, utbildning och forskning. På SUS bedrivs forskning av en hög internationell klass. Detta kommer att bidra till att patienterna får så snabb och bra vård som är möjligt.