Sjukhus i Sverige som forskar inom artros

I Sverige finns idag sju större regionsjukhus och runt 70 länssjukhus och länsdelssjukhus. Av dessa finns ett antal universitetssjukhus där det bedrivs forskning och utbildning. Dessa har ofta tätt samarbete med olika universitet i Sverige. Bland de sjukhus som bedriver forskning i samarbete med universitet är Örebros Universitetssjukhus som samarbetar och utbildar studenter vid Örebro universitet. Artros är ett av de områden inom vilket forskning bedrivs och där samarbete sker mellan sjukhus och universitet. I Lund har ett samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus också lett till nya framgångar inom medicin och sjukvård, såsom inom sjukdomen artros.

Forskningen kring artros

Artros hör till en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Ungefär 100 000 svenskar lider exempelvis av ledsmärtor till följd av artros. Ledsmärtor som drabbar höfter är oerhört vanligt. Artros höft och artros i andra leder är bland de sjukdomar som forskare gjort studier inom och för vilka man under de senaste 15 åren påvisat att det går att minska på symptomen och även bromsa ned sjukdomen.

Studier där fokus varit att lindra eller bromsa artrossymptomen har visat sig framgångsrika.

Vad är artros?

Artros är en ledsjukdom vanlig sjukdom som långsamt utvecklas över flera års period. Det är ledbrosket som sakta tunnas ut av olika anledningar såsom felaktig belastning och övervikt. Ledbrosket hjälper till att ge stadighet och glidyta till leden och om brosket tunnas ut eller skadas försvårar det ledernas rörliga funktion. Ledbroskets byggstenar byggs upp och bryts ned hela tiden i en välbalanserad process och vid artros är denna process rubbad. Processen för nedbrytning av broskets byggstenar går i högre takt än uppbyggnaden. Detta gör att brosket blir skörare och tunnare, vilket leder till att ledytan luckras upp och då uppstår större friktion emellan ledytorna.

Symptom på artros

Vanliga symptom för artros är nedsatt rörelse- och aktivitetsförmåga, smärtor i leder, svullnader, stelhet och knakningar i lederna. De första smärtorna brukar uppkomma vid väldigt hög ansträngning av leden i upprepade rörelser och kraftig belastning. Vid långvarig artros uppträder symptomen som belastningsvärk vid drabbade leder. Aktivitetsförmågan minskar successivt vid artros som förvärras. Artrosen kan dock minska med rätt åtgärder.

Vad har forskningen lett fram till?

Som nämnt har forskare studerat sjukdomen och kommit fram till en hel del intressanta slutsatser kring artros och vad patienter kan göra för att minska symptomen eller till och med bromsa sjukdomen. För inte så länge sedan, fram till början på 90-talet trodde man att när någon drabbats av artros, skulle det definitiv leda till en protes. Men i mitten av 90-talet hade forskningen inom artros gett sina första positiva resultat som visade på att symtomen kunde minska och så till den grad att många patienter aldrig behöver sätta in en protes. Det visade sig att rätt sorts träning av lederna är välgörande för ledbroskets kvalitet genom att ge brosket rätt näring. Lunds universitet har nu ett kvalitetsregister för artrosträningens olika effekter, vilket de använder som underlag till sin fortsatta forskning.