Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus ligger som namnet antyder i Danderyds kommun. Sjukhuset ägs av Danderyds Sjukhus AB, som i sin tur är helägt av Stockholms läns landsting, och Danderyds sjukhus är ett av Stockholms läns akutsjukhus. Det finns även annan verksamhet i sjukhuset förutom akutmottagningen, närmare bestämt psykiatri och geriatrik, men denna verksamhet bedrivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, som är en annan del av Stockholms läns landsting. Det finns också flera vårdmottagningar i närheten av Danderyds sjukhus, till exempel Tandreglering Danderyds Sjukhus, en privat tandläkarmottagning där du kan få hjälp med tandreglering i Stockholm.

Danderyds sjukhus har en lång historia, som började år 1922 då Stockholms läns centrallasarett Mörby invigdes. Detta sjukhus, med det något omständliga namnet, kallades i folkmun helt enkelt för Mörby lasarett. Sjukhuset hade då ungefär 75 anställda och 118 vårdplatser, vilket kan jämföras med att Danderyds sjukhus idag har fler än 3 600 anställda, och 530 vårdplatser. Sjukhuset var dock redan från början inriktat på att ta emot akuta fall, då man från starten hade en ambulansbil kopplad till lasarettet, och redan på 1930-talet inrättade ett samarbete med flygkåren i Hägernäs som gjorde att man hade tillgång till flygambulansverksamet.Danderyds_sjukhus_2014d

Sjukhuset växte snabbt, viket berodde på att det egentligen var för litet redan när det invigdes. Utökningen påbörjades under 1930-talet, men det var under 1950- och 1960-talen som den största delen av de byggnader som hör till sjukhuset idag uppfördes. Det var i samband med denna omfattande ombyggnation och utökning som sjukhuset bytte namn till Danderyds sjukhus, helt enkelt för att man ville betona den stora förändring som skett. När man invigde det ”nya” sjukhuset år 1964 hade det 900 vårdplatser.

Förutom att agera akutmottagning fungerar Danderyds sjukhus också som ett utbildningssjukhus, då man har ett nära samarbete med Karolinska institutet. Här kan blivande läkare med andra ord utbilda sig i allt från hur man hanterar offer från trafikolyckor till havande mödrar, då det finns två förlossningsverksamheter på sjukhuset (varav den äldsta infördes år 1943).

Danderyds sjukhus är också unikt i Stockholm (och Sverige) på det sättet att det är det enda sjukhuset som har en egen tunnelbanestation, med samma namn som sjukhuset. Det är tack vare att sjukhusledningen övertygade trafikplanerarna om detta i samband med att tunnelbanesystemet skulle byggas ut norrut.