Universitetssjukhuset Örebro

Universitetssjukhuset Örebro ligger i den östra delen av staden och är en av regionens största arbetsplatser. Sjukhuset, som brukar förkortas USÖ, har över 3 500 anställda och ingår i region Örebros läns verksamhet. Totalt huserar 32 kliniker under USÖ:s tak, till exempel lungkliniken, onkologiska kliniken och barn- och ungdomskliniken. Sjukhuset satsar framför allt på att vara ledande inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård och tar emot patienter från hela landet som söker denna typ av högspecialiserad vård. Den som vill ha ett komplement till sjukvården kan teckna en försäkring. Till exempel erbjuder Alivia en cancervårdsförsäkring som ger stöd och råd till den som drabbats av sjukdomen.

Vad är ett universitetssjukhus?

Det finns sju universitetssjukhus i Sverige och USÖ är ett av dem. Det speciella med ett universitetssjukhus är att det till skillnad från ett vanligt sjukhus bedriver medicinsk forskning och därför är kopplat till ett universitet. Verksamheten sker utöver sjukhusets vanliga uppdrag att bedriva sjukvård. Universitetssjukhusen är också de enda som utbildar vissa yrkesgrupper, till exempel läkare.

USÖ är knutet till Örebro universitet och sedan 2011 är de båda institutionerna ansvariga för en läkarutbildning som är förlagd till Campus USÖ. Utbildningen är populär, hösten 2019 var den en av de tio mest sökta utbildningarna i Sverige. Nästan 3 600 personer sökte till läkarprogrammet i Örebro, av dem antogs 95 stycken.

Prisbelönt sjukhus

Varje år utser tidningen Dagens medicin Sveriges bästa sjukhus i tre olika klasser. 2018 blev USÖ utsedd till Sveriges bästa universitetssjukhus, tack vare sin medicinska kvalitet och tillgänglighet. Medicinsk kvalitet och tillgänglighet är nämligen de två viktigaste bedömningspunkterna i Dagens Medicins granskning. USÖ är bäst av universitetssjukhusen vad gäller behandling av njursvikt, kärlkirurgi och intensivvård. Dessutom har väntetiderna för cancersjukvård kortats betydligt. 2018 var första gången USÖ fick priset, de senaste sex åren har det tillfallit universitetssjukhusen i antingen Umeå eller Linköping.

Historia

Universitetssjukhuset Örebro har en lång historia. Spåren leder tillbaka till Örebro hospital som fick rätt att bedriva lasarettverksamhet i staden 1778. Ett nytt hus byggdes ett par år senare, men det blev snabbt för litet och omodernt. Därför uppfördes Örebro centrallasarett 1892 på Alnängarna i östra Örebro. Sjukhuset hade till en början plats för 126 patienter, men strax utökades kapaciteten med 48 platser. Vid denna tid fanns ingen uppdelning mellan olika specialiteter, istället hade sjukhuset två avdelningar: en för kvinnor och en för män.

Allt eftersom tiden gick utökades antalet vårdplatser, nya medicinska instrument köptes in och sjukhuset fick nya tillbyggnader. En stor tillbyggnad skedde 1964 och i samband med den bytte sjukhuset namn till Regionsjukhuset i Örebro. Fler kliniker öppnades och många sjukhemsverksamheter runt om i regionen flyttade till området och införlivades i sjukhuset.

2000 fick sjukhuset åter ett nytt namn, nuvarande Universitetsjukhuset Örebro. Just nu uppför man en ny byggnad, det så kallade H-huset, som ska tas i bruk 2020. Där kommer bland annat ögonkliniken och hudkliniken att ha sina lokaler.