Falu lasarett

Falu lasarett är Dalarnas största sjukhus och det första sjukhuset för akutvård i Sverige. Det här inlägget kommer att handla om vad som utmärker Falu lasarett och vad medier skriver om sjukhuset.

Falu lasaretts historik

Det kanske förvånar många att just Falu lasarett är Sveriges första akutsjukhus, men med tanke på vad som fanns i Falun på den tiden är det kanske inte så förvånande trots allt. I Falun finns nämligen Falu koppargruva. En gruva som blev klassad som ett världsarv 2001. I gruvan har man brutit malm så tidigt som 800-900-talet. Gruvan var en av Sveriges största gruvor och sysselsatte många människor. Det var ett farligt arbete med många skador som följd, vilket är ett stort skäl till att sjukstugan byggdes i anslutning till gruvan 1695. 1897 delades sjukhuset upp i två avdelningar – en kirurgisk och en medicinsk. Det blev starten för den moderna uppdelningen av länssjukhus och länsdelssjukhus.

Vad är ett länssjukhus?

Falu lasarett är ett länssjukhus och med det menas att man har tillgång till de flesta typer av specialistmottagningar. Med specialistmottagningar menas att man har resurser i form av avancerad medicinsk utrustning och specialistläkare inom en rad olika områden, exempelvis:

 • Akutklinik
 • Barn- och ungdomsklinik
 • Geriatrik
 • Gynekologmottagning
 • Infektionsklinik
 • Laboratoriemedicin
 • Operation och intensivvård

På Falu lasarett finns betydligt fler avdelningar än vad som nämns ovan.

I Dalarna finns även flera så kallade länsdelssjukhus som är sjukhus med färre resurser och mottagningar. Syftet med länsdelssjukhus är dels att avlasta länsjukhuset med antal vårbesök men även att erbjuda en mer lokal vård för alla invånare i länet. Dessutom finns många vårdcentraler som är än mer lokala och i sin tur avlastar länsdelssjukhusen. Till exempel är ett bra exempel på en vårdåtgärd som inte kräver specialistvård rökavvänjning. En person som vill sluta röka kan vända sig till sin lokala vårdcentral, webbplatsen 1177 eller ringa sluta-röka-linjen. Det finns även bra läkemedel för dem som vill sluta röka som ett komplement till vården.

Ambulanshelikoptern på Falu Lasarett

Är det något tidningarna i Dalarna skriver om är det Falu lasaretts ambulanshelikopter. Dalarnas tidningar har skrivit ett fyrtiotal (om inte fler) artiklar om ambulanshelikoptern i Falun. I april 2016 sattes ambulanshelikoptern i drift.

Varför är helikoptern så omskriven?

Landstingsskatten i Dalarna är en av de högsta i landet. Varje år rapporteras om hur landstingets budget inte räcker till och hur man tvingas minska utbudet av läkemedel och vårdformer som ingår i högkostnadsskyddet. Trots dessa åtgärder har man till sist höjt skatten. Landstingskatten för Dalarna har sett ut enligt följande sedan 2014:

 • 2014: 11,16%
 • 2015: 11,16%
 • 2016: 11,16%
 • 2017: 11,16%
 • 2018: 11,63%

Att man trots de ekonomiska bekymren väljer att investera enorma summor i en ambulanshelikopter, har rört upp känslor bland invånarna i Dalarna. Många anser att det är en onödig och dyr investering som inte behövs. Tidningarna är dock snabba med att rapportera om alla tillfällen som just ambulanshelikoptern har kommit till undsättning. Förespråkarna för ambulanshelikoptern lyfter fram att Dalarna är ett stort landskap med mycket skog och oländig terräng.