Karolinska sjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset räknas till ett av Sveriges mest framstående sjukhus. Det har sitt huvudsakliga säte på två olika geografiska platser – Solna i norr och Huddinge i söder. Båda dessa platser ligger nära Stockholms innerstad och är lätta att ta sig till med kollektivtrafiken. Karolinska sjukhuset har vuxit snabbt sedan det grundades år 2004. Numera finns även Nya Karolinska Solna som är den delen som inriktar sig mer på logistik och hållbar sjukvård. I och med de många tillbyggnaderna expanderar KS och idag räknas det som ett av Europas största sjukhus.

En stor sammanslagning

Karolinska sjukhuset gjorde en stor förändring i Stockholms och Sveriges sjukvård när det bildades i början på 2000-talet. För att få en mer koncentrerad sjukvård slog man ihop flera olika enheter under samma styre, för att öka kvaliteten både för patienter och för de som arbetar inom vården. Karolinska sjukhusets styre omfattar även Astrid Lindgrens barnsjukhus och Radiumhemmet som ligger inom samma område i Solna. Att leda ett sådant stort projekt verkar onekligen vara en utmaning. Nyligen berättade medierna att en toppchef hoppar av Nya Karolinska eftersom för mycket fokus har lagts på effektivitet och för lite på utbildning till personalen.

Studera på Karolinska

Karolinska sjukhuset blandas då och då ihop med Karolinska institutet och det är inte konstigt eftersom de har med varandra att göra. På Karolinska institutet kan man utbilda sig till sjuksköterska, läkare, psykolog eller något annat inom vården. Där bedrivs även forskning som kommer till nytta för kollegorna på sjukhuset, ett stenkast bort. Karolinska sjukhusets fullständiga namn är Karolinska universitetssjukhuset just i och med detta. Ibland hamnar verksamheten högt upp på de globala listorna där utbildningars kvalitet rankas. Med Harvard och Yale som nära konkurrenter kan man gissa sig till att Karolinska universitetssjukhuset är något bra på spåren, även om ledningen måste styras upp.