Sveriges svenska sjukhus

Sverige är framstående inom sjukvård, vi har flera stora sjukhus och många specialistläkare som har år av erfarenhet och utbildad inom deras område. För att bli läkare krävs mycket arbete och utbildning. Det är en lång väg dit men tack och lov så har vi i Sverige många bra och välutbildade läkare. Om man själv går i tankarna att bli läkare eller andra yrken som kräver utbildning så är hpguiden.se en bra sida om högskoleprovet och andra väsentliga delar av en utbildning. Om man ser vilka stora sjukhus vi har så tänker man oftast på Stockholms sjukhus först.

Detta är ett av Sveriges stora sjukhus med hela 15.800 medarbetare. Här finns 1600 vårdplatser och de tar emot 1.580.000 patienter per år. Här finns också det kända Astrid Lindgrens barnsjukhus, barn med svåra och kroniska sjukdomar kommer hit och får den hjälp de behöver. Idag består universitetssjukhuset av de två gamla sjukhusen Karolinska samt Huddinge. Här finns också KI som har ledande utbildningar inom vården samt läkemedelsverket. Bra information finns att tillgå på

deras hemsida om ni vill veta mer om ett av Sveriges största sjukhus.

Danderyd är ett av Sveriges största akutsjukhus och är ledande inom flera områden. Några av deras specialistområden är internmedicin, kardiologi, gynekologi och urologi. Danderyd är ledande inom mycket, de har Sveriges första centrum för diabetes, hjärt- och njursjukdomar. De blev även utsedda till Sveriges bästa sjukhus 2014 av Swedehearts kvalitetsindex. De behandlar över 91.500 patienter varje år och har endast några dagar i väntetid på många enheter. Även Danderyds hemsida har mycket historia och hemsidan är välskriven.

Malmö och Lund Sjukhus, dessa två utgör Skånes Universitetssjukhus, som även kallas SUS. Dessa är Sveriges tredje största sjukhus med 11.300 medarbetare och även här finns många specialiserade läkare. Vid sjukhusen finns skola för de framtida läkarna samt forskning inom flera områden. Lunds sjukhus är grundat 1768 vilket gör att Lunds sjukhus är ett av de äldsta i Sverige. De med allvarliga eller komplicerade sjukdomar som bor i Södra Sverige får oftast åka till just Lund. Vill ni veta mer om Lunds och Malmös sjukhus så är deras hemsida väldigt informativ.

Är Göteborgs stora sjukhus, och 1997 slog de ihop Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus till ett. Även detta sjukhus har ledande forskning inom flera områden, akutsjukvård och utbildning. Här finns också det medicinhistoriska museet som visar sjukhusens historia som varit allt annat än rak. Otroligt spännande att se utvecklingen och de stora upptäckter som våra läkare har gjort genom tiderna. Sahlgrenska har regelbundet föreläsningar för allmänheten där specialister talar om olika områden inom vård och hälsa. Sahlgrenska är Sveriges första sjukhus som har ett helt rökfritt sjukhus, från 1 mars år 2014 förbjöds all rökning. Bra, eller hur!

Utöver dessa sjukhus finns många mindre men bra sjukhus runt om i landet, Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av dem. Det har funnits ända sedan 1300-talet. Läs mer om deras fantastiska historia på deras hemsida. Vi i Sverige har en bra sjukvård och utvecklingen stannar aldrig!