Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus ligger i Umeå, precis intill Umeå universitet, och sjukhuset har också ett nära samarbete med universitetets medicinska fakultet. Driften av sjukhuset står dock inte universitetet för, utan Västerbottens läns landsting. Norrlands universitetssjukhus är regionsjukhus för Norra sjukvårdsregionen, och omfattar förutom Västerbotten också Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län. Sammanlagt har sjukhuset därför en patientkrets som omfattar runt 900 000 människor, som är spridda över halva Sveriges yta. Det är därför inte förvånande att sjukhuset är det största i Norrland, och ett av de största i Sverige. Det är inte heller förvånande att sjukhuset har en helikopterplatta på taket till sin akutmottagning, för att snabbt kunna transportera patienter över de långa avstånd som sjukhusets ansvarsområde omfattar. Förutom att kunna transportera akuta patienter via helikopter, har Norrlands universitetssjukhus sex olika profilområden. Dessa är onkologi, hjärt- och kärlsjukvård, fetma och övervikt, neonatal intensivvård, funktionell neurokirurgi och infektionssjukvård. På Norrlands universitetssjukhus finns dessutom Sveriges enda centrum för kardiovaskulär genetik, där man bland annat utför gentester och behandlar unga som lider av en ärftlig hjärtsjukdom. Förutom dessa hittar man på sjukhuset specialister inom alla områden förutom transplantationskirurgi (med undantag för hornhinnetransplantationer) och barnhjärtskirurgi.800px-Norrlands_universitetssjukhus_plomben_2007

Norrlands universitetssjukhus har tre huvudsakliga uppgifter. Den kanske största av dessa tre är att bedriva kvalificerad sjukvård, ett uppdrag som naturligtvis är mycket omfattande och brett. De andra två uppgifterna är relaterade till samarbetet med universitetet, då de rör att bedriva forskning och att undervisa. Det är här som Norrlands och Sveriges framtida läkare utbildar sig.

Även om man finner trygghet i att det finns kompetenta läkare, sköterskor och specialister på landets regionala sjukhus som Norrlands universitetssjukhus, kan man ibland vilja ha vård utan att behöva uppsöka ett sjukhus, exempelvis om man vet att det man har drabbats av inte är så allvarligt, men man ändå vill ha råd om hur man kan påskynda tillfrisknandet eller hur man kan lindra symptomen. Det kan till exempel gälla en vanlig åkomma som illamående. I så fall kan ett bra alternativ vara att kontakta en läkare.