Det har alltid funnits vård och omvårdnad i Sverige men standarden och kunskapen har varierat. Innan lasaretten gjorde entré fanns hospital, vilket kan sägas vara inrättningar inriktade på livsuppehållande åtgärder. Lasaretten började att, i bästa fall,, botade patienterna eller gav åtminstone lindring. Sveriges äldsta sjukhus Sveriges äldsta allmänna sjukhus är Akademiska sjukhuset