NKS, Nya Karolinska Sjukhuset i Solna

Nya Karolinska Sjukhuset i Solna utgör en viktig del i FHS, planen för Framtidens hälso- och sjukvård. Nya Karolinska Sjukhuset i Solna är en del av de stora satsningar som SLL, Stockholms läns landsting gör på akutsjukhusen. Satsningarna inbegriper även vården i övrigt.

 

Toppmodernt
Eftersom man låter bygga en helt ny byggnad och likaså en fullständigt ny infrastruktur i samband med det, blir det Nya Karolinska Sjukhuset i Solna toppmodernt. Åtminstone är det det, i samband med det att det projekteras.

 

En av de mest miljövänliga
Nya Karolinska Sjukhuset i Solna kommer att vara ett miljövänligt sjukhus. Det kommer att vara ett de världsledande på det området. Vidare har man ambitionen är se till att miljön ska vara både patientsäker och behaglig. Självklart, kan det tyckas, ska den vara funktionell och möta de anställdas krav på arbetsvänliga lokaler. Vidare har man ställt miljökraven höga.NKS, Nya Karolinska Sjukhuset i Solna 1

 

2016 öppnar NKS
Nya Karolinska Sjukhuset i Solna öppnar redan 2016 för de allra första patienterna. Sjukhuset beräknas vara i full drift år 2018.

 

Vem får komma till NKS
Endast de allra svårast skadade och sjuka patienterna kommer att tas emot.

Här kommer det framförallt att bedrivas högspecialiserad cancer- och hjärtsjukvård, akut trauma och barnsjukvård. Patienter kommer in till sjukhuset med ambulans eller helikopter. Fast det kan hända att anhöriga kör dem med bil eller att de följer med i taxi. En del patienter kommer via remiss från vårdgivare i hela Stockholms läns landsting. De patienter som går på behandling på Karolinska kan naturligtvis också tas emot akut på NKS. Sjukhuset kan också ta emot patienter från övriga landet. Kanske även från andra delar av världen…

 

Helikopterplatta & ambulanshall
På taket finns det en helikopterplatta med plats för två helikoptrar. Ambulanshallen har plats för flera ambulanser och intensivvårdsambulanser.

 

Patienten i centrum
I planerna och projekteringen för NKS ingår tanken på patienterna och att de ska komma först. I den nya byggnaden är alla patientrum enkelrum. De kommer att ha en extrabädd för närstående. Att patienterna vårdas i enkelrum förväntas reducera smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Dessutom innebär enkelrum en högre integritet för de inlagda patienterna. Rummens storlek och utformning möjliggör för personalen att de kan arbeta i team inne hos patienten.

 

Den som önskar se mer och veta mer kan besöka NKS showroom.